HR Excellence Awards - Doskonałości HR

Nagroda dla liderów zarządzania zasobami ludzkimi

HR Excellence Awards to nagroda przyznawana za najbardziej wartościowe wdrożenia w zakresie polityki zarządzania zasobami ludzkimi. To prestiżowa nagroda przyznawana przez praktyków i dedykowana praktykom. Całkowicie nowa jakość na polskim rynku, oparta o interdyscyplinarne grono ekspertów, którzy tworzą kapitułę wykonawczą nagrody oraz skład komisji oddającej głosy na nominowane projekty.

 • Prestiżowa i opiniotwórcza nagroda dla firmy honorująca dokonania z zakresu polityki ZZL
 • Nagroda przyznawana na podstawie nominacji kapituły nagrody
 • Nagroda wynikająca z uzyskanych głosów ekspertów branży
 • Nagroda interdyscyplinarna dotycząca polityki personalnej i innowacji z obszaru HR w polskich firmach

Kategorie tematyczne HR Excellence Awards:

 • Restrukturyzacja/Efektywność
 • Projekty, których celem było podniesienie efektywności biznesowej przedsiębiorstwa i ich efekty można mierzyć przez poprawę wyniku finansowego. Projekty zmian struktury i procesów zarządzania.
 • Benefity/Wynagrodzenia/Pracownicy
 • Projekty mające na celu zmianę i optymalizację struktury wynagrodzeń w sferze płacowej i pozapłacowej oraz programy, których celem jest zwiększenie lojalności pracowników
 • CSR/Employer Branding
 • Programy prospołeczne oraz inicjatywy z zakresu budowania wizerunku pracodawcy na zewnątrz oraz wewnątrz organizacji
 • Rozwój/Szkolenia
 • Projekty rozwoju kadr oparte o systemy szkoleń oraz wdrożenia rozwojowe (w tym także projekty EFS)
 • Innowacyjność
 • Projekty interdyscyplinarne, szczególnie innowacyjne na polskim rynku

Reguły zgłaszania kandydatur do nominacji HR Excellence Awards

Zgłoszony może być projekt spełniający kryteria:

 • wdrożenie dotyczy polityki zarządzania zasobami ludzkimi i odbyło się na przestrzeni ostatniego roku kalendarzowego, ewentualnie zakończenie projektu oraz ocena jego efektywności biznesowej miała miejsce w ostatnim roku kalendarzowym
 • projekt został zamknięty i oceniony
 • projekt wdrażał lub koordynował wykonawczo zespół HR, kierownik działu HR lub dyrektor personalny
 • projekt można zakwalifikować do grup tematycznych nominacji nagrody HR Excellence Awards

Kapituła nagród HR Excellence Awards

Grono odpowiedzialne za selekcję nominacji w poszczególnych kategoriach:

 • Praktycy – dyrektorzy personalni
 • Konsultanci – przedstawiciele firm doradczych i szkoleniowych
 • Teoretycy – wykładowcy akademiccy, koncentrujący się na pracy naukowej
 • Przedstawiciele Rady Wydawniczej HR

 

Organizator

Partnerzy